Анализа на состојбата на странските телевизии и нивните локализирани верзии

Анализа на состојбата на странските телевизии и нивните локализирани верзии

Со цел да се испита јавното мнение кај македонската публика, Институтот за развој на електронските комуникации ИНРЕКОМ Скопје, спроведе интернет анкета (Computer Assisted Web Interview). Главната цел на оваа анализа е да се покаже кои од најгледаните и најприсутни странски транснационални телевизии кај нашите оператори, се локализирани односно преведени на македонски јазик. Споредбено, исто така, ќе биде компарирано и со податокот дали и кои канали се преведени на албански јазик, бидејќи е дозволен согласно Законот, а воедно и го говорат најмалку 20% од вкупното население во државата.

Целосната анализа можете да ја погледнете на следниот линк: тука.