Анализа на состојбата на странските телевизии и нивните локализирани верзии

Со цел да се испита јавното мнение кај македонската публика, Институтот за развој на електронските комуникации ИНРЕКОМ Скопје, спроведе интернет анкета (Computer Assisted Web Interview).…