РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН АНКЕТАР

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН АНКЕТАР

За регистрација најпрво треба да потполните формулар преку кој ги добиваме основни податоци за Вас кои ни служат да Ве контактираме и да Ве поканиме да учествувате во одредено истражување.
Доколку наведените податоци во формуларот се разликуваат од оние кои стојат во вашите лични податоци, исплатата на парични средства по собраните поени, нема да се изврши.