ТИМ

ИНРЕКОМ


СТЕФАН ЈЕВТИЌ
Претседател и Извршен директор
Јавно мислење, масовни комуникации и медиуми. Цивилно општество
Контакт: sjevtik@inrekom.org.mk


НИКОЛА СТАНКОВ
Програмски координатор
Веб и графички дизајн. Маркетинг. Медиуми.
Контакт: stankov@inrekom.org.mk


МАРТИН АРСОВ
Истражувач
Медиуми. Оператори. Социјални мрежи.
Контакт: arsov@inrekom.org.mk

Сакаш да бидеш дел од тимот на Институтот и активно да учествуваш во истражувања? Одлично!
Испрати ни порака со CV на нашиот меил contact@inrekom.org.mk а ние ќе те контактираме.