ШТО РАБОТИМЕ

Тимот на Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ го сочинуваат луѓе кои имаат за цел Институтот да го постават на врвот како Институт во кој ќе се има доверба во поглед на истражувањата на јавното мислење во Македонија и во поширокиот регион.
Тимот го сочинуваат одлични познавачи кои можат да одговорат на барањата од страна на клиентите.

Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје во своето портфолио на услуги кои ги врши се следниве:
ТЕЛЕФОНСКО АНКЕТИРАЊЕ
Computer Assisted Telephone Interview или телефонското анкетирање се спроведува преку телефонски разговор, а анкетарот ги внесува одговорите директно во компјутер.
ЛИЦЕ ВО ЛИЦЕ
Лице в Лице истражувањата се најстар начин за собирање информации. Анкетарот користи стандардизиран прашалник во хартиена форма, а интервјуа најчесто се спроведуваат во домот на испитаникот.
ФОКУС ГРУПА
Фокус групата е испланирана дискусија дизајнирана да испита перцепции, ставови, мотиви, преференции за одредена тема. Во групата учествуваат од 8 до 10 учесници и дискусијата трае околу саат и половина до два.
ИНТЕРНЕТ ИСТРАЖУВАЊЕ
Computer Assisted Web Interview или истражување кое се одвива така што на испитаниците им се појавуваат прашањата на мониторот и одговорите веднаш се запомнуваат во дата база.

Сакаш да бидеш дел од тимот на Институтот и активно да учествуваш во истражувања? Одлично!
Испрати ни порака со CV на нашиот меил contact@inrekom.org.mk а ние ќе те контактираме.