Добредојдовте на интернет страницата на ИНРЕКОМ

ИНРЕКОМ

Институтот за развој на електронските комуникации ИНРЕКОМ е посветен на следењето одблизу на работата на операторите, медиумите и регулаторните тела во Република Македонија.
Ние ќе придонесеме кон создавање на квалитетно е-општество преку анализи, истражувања и предлози за подобрување на пазарите на електронски комуникации и на медиумскиот пазар, како и развивање на целосно независни и професионални регулаторни тела.
Мобилните, кабелските, сателитските оператори, телевизиите, радијата, интернет порталите, хостинг и домејн регистрантите, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенција за електронски комуникации и МАРНет, ќе бидат под будното око на тимот во ИНРЕКОМ!

Следете нè: Facebook: | Instagram: | Twitter: | You Tube:
Електронска пошта за контакт: contact@inrekom.org.mk