ИМПРЕСУМ


Стефан Јевтиќ
Претседател | Извршен директор
Јавно мислење, масовни комуникации, цивилно општество, медиуми.
sjevtik@inrekom.org.mk fb insta


Никола Станков
Програмски координатор
Веб и графички дизајн, маркетинг, комуникологија.
stankov@inrekom.org.mk fb insta


Мартин Арсов
Истражувач
Медиуми, социјални мрежи, оператори.
arsov@inrekom.org.mk fb insta

Сакаш да бидеш дел од тимот на Институтот? Прочитај повеќе за волонтерството тука, а ИНРЕКОМ дополнително донесе Програма за волонтерска работа што можете да ја погледнете овде.