Месец: м.г

Компаративна анализа на телекомуникацискиот пазар во сегментот на фискни и мобилни услуги

Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје во текот на месец февруари 2019, спроведе анализа за состојбата на понудата и цените што операторите на фиксни и мобилни услуги ги нудат за резиденцијалните, домашните физички лица, односно корисници. Сумирајќи ја моменталната понуда, како и споредувајќи ги цените и понудата во пакетите, состави краток документ што […]