Компаративна анализа на понудата на цените за роаминг

Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје, во текот на месец јуни 2019 година, спроведе анализа за цените во роаминг кај четирите македонски оператори: Македонски Телеком, оне.Вип, Лајкамобајл и Телекабел.
Во компаративната анализа се споредуваат цените за минута разговор, испратена SMS порака и потрошен интернет сообраќај, зависно од мрежата преку која се пристапува. Исто така се споменуваат и пакетите кај два од четирите оператори што им се нудат на македонските корисници.

Целосната анализа , можете да ги погледнете пристапувајќи тука.