Компаративна анализа на понудата на домен регистрари и хостинг провајдери

Компаративна анализа на понудата на домен регистрари и хостинг провајдери

Институтот за развој на електронските комуникации ИНРЕКОМ Скопје има за цел со оваа анализа да препорача промени во понудите и цените, со цел раздвижување на пазарот во македонскиот интернет простор, за поевтино регистрирање и отворање на интернет страници кај физичките и правни лица. Дополнително оваа компаративна анализа може да послужи и како еден вид калкулатор со цел заштеди кај корисниците т.е. тие што се претплатиле.
Цел на ова оваа компаративна анализа ќе биде споредбата на цените за регистрација и продолжување т.е. обнова на домените кои ги нудат регистрарите кои се регистрирани на интернет страницата на МарНЕТ . Исто така, поголемиот дел од истите тие регистрари нудат и хостинг пакети, со што ќе се изврши споредба на понудите и цените помеѓу конкурентите.

Целосната анализа можете да ја погледнете на следниот линк: тука.