Компаративна анализа на понудата на домен регистрари и хостинг провајдери

Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје, во текот на месец Април 2019 година, спроведе анализа за состојбата на понудата и цените што домен регистрарите и хостинг провајдерите ги нудат на македонските корисници.
Сумирајќи ја моменталната понуда, како и споредувајќи ги цените и понудата во пакетите, состави краток документ што може да укаже какви се разликите во цените и понудите, а воедно може да биде еден вид на калкулатор што ќе им го олесни изборот на физичките лица но и на правните субјекти преку со единствена цел – заштеда.
Преку оваа споредбена анализа ИНРЕКОМ има за цел, освен да им олесни на корисниците, исто така и да ги посоветува конкурентите да ги променат цените или понудите со цел да привлечат повеќе корисници.

Целата споредбена анализа за понудата на домен регистрари и хостинг провајдери, можете да ја погледнете пристапувајќи тука.